غسّالخانه یا مرده شوی خانه دانباران هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است و سازه اصلی بنا به همراه سیستم برق رسانی آن اجرا شده ولی تأسیسات آب و گاز هنوز در آن اجرا نشده و نازک کاری های این ساختمان هنوز شروع نشده است.موضوع : غسّالخانه و آرامستان،
برچسب ها : ، ، ، ، ،